Press Release

[Persbericht] Subsidie voor onderzoek naar hergebruik polyester afval

Op vrijdag 17 december ontving CuRe Technology uit Emmen een subsidie van €363.948 van de provincie Drenthe. Na een positief oordeel van Provinciale Staten kon gedeputeerde Henk Brink de steun namens de provincie aanbieden. De bijdrage wordt ingezet als cofinanciering voor een onderzoek naar de verwerking van sterk vervuild polyester afval en het scheiden van polyester uit textiel en tapijt. Met dit onderzoek levert CuRe een belangrijke bijdrage aan één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment: het volledig recyclen van polyester afval.

In het voorjaar van 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Economische Koers Drenthe vastgesteld. Met de Koers als leidraad stimuleert de provincie Drenthe ondernemers en innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals het wereldwijde afvalprobleem. Gedeputeerde Henk Brink: “CuRe Technology is een van de innovatieve koplopers in Drenthe en ze leveren een belangrijke bijdrage in de circulaire maakindustrie in onze provincie. Met deze subsidie ondersteunen we de volgende stap naar het volledig recyclen van polyester afval en dragen we bij aan de transitie naar een circulaire maatschappij waarin grondstoffen eindeloos worden hergebruikt.”

Meer dan 91% van het polyester afval wordt niet gerecycled en dit is een wereldwijd probleem. Het in Emmen gevestigde CuRe Technology is in 2018, samen met een aantal partners, gestart met een pilot voor de chemische recycling van polyester (plastics) afval. Inmiddels is dit vooruitstrevende Drentse bedrijf in staat polyester afval te reinigen en te verwerken tot een kwalitatieve grondstof dat wordt gebruikt voor de productie van PET flessen. Omdat dit een beperkt deel van de totale hoeveelheid polyester afval is, gaat CuRe Technology aan de slag met de volgende uitdaging: het recyclen van zwaar vervuild en sterk gekleurd polyester.

Zwaar vervuild polyester geschikt voor hergebruik
Dankzij deze subsidie kan CuRe Technology samen met NHL Stenden, de Rijksuniversiteit Groningen en Holland Colours N.V. onderzoeken op welke wijze zwaar vervuild en sterk gekleurd polyester afval kan worden verwerkt tot een nieuwe grondstof. Daarnaast willen de partijen zogenoemde gemengde afvalstromen verwerken uit de textiel- en tapijtindustrie. In deze afvalproducten is het polyester namelijk vermengd met katoen en op dit moment is het nog niet mogelijk om dit op grote schaal te scheiden en geschikt te maken voor recycling. Er valt dus nog grote winst te behalen. Directeur van CuRe Technology Marco Brons vertelt: “Deze subsidie geeft een belangrijke financiële injectie en ademruimte om het onderzoek door te zetten en brengt daarmee de stap naar recycling op grote schaal weer een stuk dichterbij.”

Namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komt voor het project een subsidie beschikbaar van ruim € 1.800.000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).